CANALI的产品种类包括:休闲装、配饰

首页 > 汽车 来源: 0 0
品牌简介:CANALI,1934年由Giovanni Canali和Giacomo Canali俩兄弟建立于意大利,康纳利是意大利男拆品牌。康纳利CANALI的产品品种包含:休闲拆、配饰,和特许分娩的喷鼻香水、康纳利袖扣、袜子...

  品牌简介:CANALI,1934年由Giovanni Canali和Giacomo Canali俩兄弟建立于意大利,康纳利是意大利男拆品牌。康纳利CANALI的产品品种包含:休闲拆、配饰,和特许分娩的喷鼻香水、康纳利袖扣、袜子等。因为专注于出色男士服拆的制做,该公司服拆的非凡风姿开端影响全数意大利服拆市场。


声明:本文章来源于网络,如果存在出处、来源错误,或内容侵权、失实问题,请及时与我们联系。本文仅代表原媒体及作者观点,不代表www.cqsf789.com立场!